Obchodní podmínky

platné od 1.1.2020

Hana Csölleiová, fotografka

Sídlo: Tř.Těreškovové 2280/49, Karviná, 734 01

Provozovna: Centrum 2297, Karviná,73401

IČ: 05746116 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Karviné

Nejsem plátce DPH

Poskytované služby:

 • Rodinná, , párová, těhotenská a newborn fotografie a svatební fotografie

Objednaní služeb:

 • Fotografické služby lze objednat několika způsoby: prostřednictvím emailového kontaktu, telefonního nebo osobního kontaktu, případně zprávou zaslanou přes Facebook Messenger

 • Závazným objednáním služeb fotografa se klient zavazuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a je s nimi srozumněný. Dále se seznámil se stylem a přístupem focení, který fotograf používá a vyhovuje mu.

 • objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti - cca 4 týdny před plánovaným termínem focení

 • novorozenecké focení si zarezervujte ještě v těhotenství před samotným porodem, konkrétní termín focení se domlouvá po samotném porodu ještě z porodnice

  Náhradní termín:

 • klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální fotografovu obsazenost termínů

 • také se může stát, že již žádný vhodný termín na focení (zejména u novorozeneckého) mít nemusí

Výběr lokalit pro fotografování:

 • Lokalitu fotografování si vybírá klient. Klient si také po dohodě s fotografem zvolí, zda chce fotit v ateliéru, v exteriéru nebo jím vybraném interiéru. Pokud má focení probíhat v místech, kde je vyžadováno vstupné, hradí ho vždy klient.

 • V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín

 • pokud fotograf pojede na exteriérové fotografování mimo Karvinou k ceně zvoleného fotobalíčku účtuje cestovné 8,- / km - počítáno pro cestu tam i zpět z místa sídla firmy fotografa

Ceny a platba:

 • cena konkrétních typů fotografování včetně podrobné informace o tom, co je součástí jednotlivých balíčků je podrobně uvedena na webových stránkách

 • cena za vybraný fotobalíček je splatná v den focení

 • cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku je formou doplatku zaplacena převodem na účet ještě před jejich zpracováním

 • nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena

Výběr a předání a dodání fotografií

 • do 10-ti pracovních dnů po uskutečněném focení obdrží klient na e-mail odkaz na galerii s neretušovanými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě

 • náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf. Jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku

 • dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši)

 • zaslané náhledy fotografií není dovoleno jakkoliv upravovat a veřejně prezentovat a slouží pouze pro klientovu osobní potřebu a k následnému výběru fotografií, které bude klient požadovat upravit

 • vybrané fotografie k úpravě odešle klient zpět v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději však do 3. týdnů od jejich obdržení

 • po dokončení zakázky dochází k smazání vytvořené galerie s náhledy

 • hotová zakázka se doručí klientům v elektronické verzi prostřednictvím Úschovny na jejich emailovou adresu nebo na jejích messager

 • doba dodání fotografií je 5 týdnů od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení (u svatebních fotografií je dodací lhůta 6týdnů)

 • Vyhrazuji si prodloužit dodací lhůtu v následujících případech:

 •  doba dodání se může prodloužit cca o 14 dní kvůli dovolené a nebo kvůli nemoci   

 • při výběru 10 a více ks fotografií nad rámec zvoleného balíčku

 • pokud fotograf obdrží výběr fotografií pro úpravu po lhůtě 3. týdnů od zaslání náhledů, automaticky se prodlužuje lhůta dodání až na 10 týdnů od doručení vybraných náhledů k úpravě

 • pokud klient ví, že bude fotografie potřebovat dříve, objedná se s ohledem na tuto skutečnost tak, aby se zajistilo klidné zpracování zakázky bez nervů pro obě strany

 • upravené fotografie neobsahují fotografovo logo (pouze kopie fotek vytvořené k ukázce a fotky určené k propagaci-web, soc.sítě)

Formát fotografií:

 • zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného fotobalíčku ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk)

 • NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI.

Retuše:

 • u fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance

 • u novorozenců se navíc retušuje novorozenecká vyrážka a velké rušící kousky loupající se kůže, nikoliv všechna loupající se kůžička - ta je typická pro novorozence

 • V případě, že bude klient požadovat detailnější a náročnější retuš u vybraných fotek (odstranění vrásek, usměrnění neposedných vlasů, bělení zubů, odstranění tetovaček u dětí, čouhajících ramínek atd.), pak je tato služba poskytována za příplatek 150 Kč za každou fotografii.

Archivace fotografií:

 • všechny neupravené fotografie se archivují po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR)

 • pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby

 • odevzdané fotografie archivuji minimálně po dobu jednoho roku

 • pokud dojde během této doby ke ztrátě či poškození nosičů s fotkami, fotograf může data znovu zaslat prostřednictvím Úschovny.cz

Reklamace:

 • Klient může reklamovat například nedodání slíbeného počtu fotografií nebo nemožnost otevřít digitální soubory.

 • Pokud není klient spokojen s vlastním vzhledem, není to důvod k reklamaci fotografií.

 • Estetická kvalita fotografií nemůže být předmětem reklamace. Pohled na fotografii se může různit a její hodnocení je ryze subjektivním aspektem.

 • Pokud není klient spokojen s fotografickým stylem fotografa, není to důvod k reklamaci. Dle Obchodních podmínek se má klient předem seznámit s prací fotografa, kterého si pro svou zakázku vybere.

Autorská práva:

 • Všechny vzniklé fotografie jsou předmětem autorského práva a jsou majetkem fotografa. Nesmí být použity pro jakékoliv komerční účely nebo prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora fotografií.

 • Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

Souhlas se zveřejněním fotografií:

 • Fotograf si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách.

 • Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly uveřejněny, je nutné o tom fotografa předem informovat (nejpozději po skončení focení). Pokud tak neučiníte, bere se to jako váš souhlas. Klient má právo dodatečně požadovat odstranění fotografií z portfolia.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

 • Na základě evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vás musím informovat o rozsahu zpracování vašich osobních údajů.

 • Od klienta jsou vyžadovány jen nezbytně nutné osobní údaje, jako je celé jméno (jméno focených dětí), emailová adresa a telefon. Tyto údaje slouží pro vyřízení objednávky poptávaných služeb a zajištění předání hotové zakázky.

 • Klientem uvedené údaje jsou uchovávány jen po nezbytně nutnou dobu a nemá k nim přístup nikdo neoprávněný.

 • Klientem uvedené osobní údaje neslouží k rozesílání obchodních nabídek, newsletterů a nejsou poskytovány třetím stranám.

Klient má za podmínek stanovených v GDPR tato práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený na těchto webových stránkách

Správcem osobních údajů je Hana Csölleiová, fotografka, Karviná, IČ: 05746116